Zerbitzuak

Partaidetza-prozesuak. 

 

Eredu energetikoaren eraldaketa aktiboki bultzatzen duten herritarren partaidetza-prozesuetan aholkularitza, diseinua, proiektu-gauzatzea eta bidelaguntza teknikoa eskaintzen ditugu. Toki-entitateek eta bestelako organismo batzuek energia berriztagarriak eta efizientzia energetikoa bultzatzeko xedez sustatutako prozesuak izan ohi dira. Prozesuotan, pertsonen partaidetza aktiboa da ekintzaren erdigunea.

Garatzen diren proiektu horietan herri edo lurralde berean martxan dauden parte-hartze dinamikak sartzen ahalegintzen gara. Hartara, erabaki kolektiboak hartzeko talde-gaikuntza gisa ulertzen dugu partaidetza sozial eta herritarra. Erabakiak hartzeko moduko parte-hartzea ahalbidetzeko beharrezkoak diren komunikazio- eta sentsibilizazio-kanpainetan bidelagun aritzen gara.

Partaidetza-prozesuetan, besteak beste, honako zerbitzu hauek hartzen dira barne:

 

1.

Toki-entitateek eta erakundeek berotegi-efektuko isurketak murrizteko gauzatzen dituzten energia-planak metodologia parte-hartzaileen bidez diseinatzeko laguntza teknikoa.

2.

Bidelaguntza teknikoa herritarrak ahalduntzeko xedea duten parte-hartze prozesuetan.

3.

Bidelaguntza teknikoa komunitate energetikoak eratzeko parte-hartze prozesuetan.

4.

Ikastetxeetan, erakundeetan, auzuneetan eta abarretan egiten diren auditoretzetan edo energiarekin lotutako bestelako helburuak dituzten ekimenetan bidelagun izatea.

Prestakuntza eta sentsibilizazioa.

Pertsonen ahalduntze eta gaikuntza praktiko eta eraginkorra, parte-hartzean oinarritutako metodologia berritzaileak baliatuta, trantsizio energetiko iraunkor eta bidezkoa pertsonengandik eta pertsonentzat bultzatzea helburu duena.

Aholkularitza eta bidelaguntza juridikoa.

1.

Aholkularitza energiaren eta ingurumenaren arloetako aholkularitza, trantsizio energetikoaren alde eta klima-aldaketaren kontra ekiteko.

2.

Bidelagun-lan tekniko-juridikoa, edozein sektoretako energia berriztagarrien arloan: sektore elektrikoa, hidraulikoa, biomasa…

3.

Herritarren eta erakunde publiko nahiz pribatuen partaidetza duten energia-sorkuntza banatuko proiektuen analisi juridikoa (autokontsumo kolektiboa, komunitate energetikoak, energia hidroelektrikoa, berokuntza-sareak…).

4.

Herritarrentzako bidelaguntza eta gaikuntza, erabaki dezaten nolakoak izango diren bai haien proiektu komunitarioen gobernantza eta kudeaketa, bai beste eragile publiko eta pribatuekin izango dituzten harremanak ere.

5.

Laguntza juridikoa, udal proiektu publikoen ikuspegitik, tokiko trantsizio energetikoa sustatzeko, hainbat alderditatik: estrategia, araudia, pizgarriak edo pobrezia energetikoaren aurkako borroka.

Bidelaguntza juridikoa komunitate energetikoak abiarazteko eta bideratzeko (betebehar dokumentalak, administrazio-izapideak, kontratazioak eta dirulaguntzak izapidetzea).

Aholkularitza eta bidelaguntza teknikoa energiaren arloan.

1.

Aholkularitza eta bidelaguntza teknikoa Aholkularitza eta bidelaguntza, trantsizio energetiko iraunkor eta bidezkoa bultzatzeko helburu propio nahiz orokorrak erdiestera bideratutako ekintza-planak eta unean uneko ekintzak abiarazteko garaian.

2.

Laguntza teknikoa, toki-entitateetan eta erakundeetan berotegi-efektuko gasen isurketa murrizteko xedez garatzen diren plan energetikoak diseinatzeko.

3.

Bidelagun-lanak energia-gaietan, Komunitate Energetikoek gauzatutako proiektuak abiarazteko eta haien jasagarritasuna indartzeko.

4.

Entitate, erakunde edo kolektibo batean sustatzen dituzten energia-ekintzak diseinatzeko beharrezkoak diren auditoretzak edo bestelako energia-azterlanak.

5.

Efizientzia energetikoa areagotzeko proiektuak diseinatzea eta/edo energia berriztagarriak ezartzeko lanak gauzatzea eta zuzentzea.

Aholkularitza energetikoa autokontsumo kolektiboan oinarritutako energia berriztagarrien proiektuetarako:

· Ekintza-planak diseinatzeko hasierako diagnostikoak.

· Balizko proiektuen azterketa.

· Aurreikusitako trantsizio energetikoko helburuak erdiestera bideratuta dauden ekintza-planak abiarazteko bidelagun-lanak.

·Autokontsumo kolektiborako generazio elektrikoko instalazioak izapidetzea.

Taldeentzako bidelaguntza eta dinamizazioa.

Bidelagun-lanak eta dinamizazioa taldeentzat, trantsizio energetikoarekin lotutako prozesu, plan, estrategia edo ekintzetarako laguntza, errefortzua edo jarraipena.