Artelan
ARTELAN, TOKI-GARAPENA ETA PARTE-HARTZE SOZIALA

ARTELAN toki-garapeneko, herritarren partaidetzako eta gizarte-ikerketako proiektuetan diharduen aholkularitza-zerbitzua da. Tokiko eta komunitateko garapenean laguntzeko eta eragiteko proiektuak garatzeko eta haien bidelagun izateko helburuz sortu da, herritarren parte-hartzea, gizarte-ikerketa, gaikuntza kolektiboa edo talde-dinamizazioa bezalako tresnak aplikatuz.
ARTELANen lanaren oinarria herritarrak dira eta motorra, prozesua.
Proiektuen ardatza herritarren prozesua dela ulertzen du ARTELANek. Horretarako, toki- eta komunitate-garapenean jartzen du fokua. Horren baitan, partaidetza gaikuntza kolektibo gisa ulertzen du, lagungarria gerora erabakiak hartzeko eta helburu komunak erdiesteko.

Oihana Lorea Zabalegui

Pertsonek eta taldeek haien eraldaketa-prozesu propioak zuzentzeko gaitasuna dutela sinesten dut, zinez, bai eta prozesuetan motorra barnekoa denean emaitzak ziurrak direla ere. Gozatu egiten dut bidelagun izaten, gaikuntza ematen eta helburuak lortzen laguntzen. Komunitatetik, komunitatearentzat.

Esperientzia dut herritar prozesu parte-hartzaileetan: trantsizio energetikoari eta energia berriztagarrietako herritarren komunitateak sortzeari dagokienez, espazio publikoen erabilerari dagokionez, gazte jendeari dagokionez, politika publikoei eta abarri dagokienez, parte hartutako diagnostikoei dagokienez, garapen komunitarioko eta landa-garapeneko prozesuei eta kolektiboak eta herritar-taldeak dinamizatzeari, laguntzeari eta errazteari dagokienez.