Zer egiten dugu?

PARTAIDETZA-PROZESUAK

Eredu energetikoaren eraldaketa aktiboki bultzatzen duten herritarren partaidetza-prozesuetan.

PRESTAKUNTZA ETA SENTSIBILIZAZIOA

Pertsonen ahalduntze eta gaikuntza praktiko eta eraginkorra, parte-hartzean oinarritutako metodologia berritzaileak baliatuta.

AHOLKULARITZA ETA BIDELAGUNTZA JURIDIKOA

Energiaren eta ingurumenaren arloetako aholkularitza.

AHOLKULARITZA ETA BIDELAGUNTZA TEKNIKOA ENERGIAREN ARLOAN

Aholkularitza eta bidelaguntza, trantsizio energetiko iraunkor eta bidezkoa bultzatzeko.

TALDEENTZAKO BIDELAGUNTZA ETA DINAMIZAZIOA

Bidelagun-lanak eta dinamizazioa taldeentzat, trantsizio energetikoarekin lotutako prozesu.

Nola egiten dugu?

Impulsar

Bultzatu

Prozesuak eurak baino harago joango diren gizarte-kohesio eta -eraldaketarako mekanismoak bultzatzea eta indartzea, bereziki landa-guneetan eta biztanleak finkatuko dituen tokiko garapena lortuz. Landa-garapenean eta komunitate-garapenean lan egiten dugu; hartara, diseinatzen ditugun proiektuak tokiko prozesuetan integratzen dira, eta proiektuetan kontuan hartzen eta integratzen ditugu eskualdean dauden baliabideak, dinamikak eta gobernantzak.

Acompañar_Icono

Lagundu

Pertsonei eta komunitateei energiaren inguruan garatzen dituzten ahalduntze-prozesuetan bidelagun jardutea, diziplina hauetan lan eginez: araudiarena, legala, energetikoa eta soziala.

Icono Comunidad Energía

Pertsonen bitartez, partaidetza-prozesuak sustatzea

Energiaren inguruko gaikuntza eta kohesioa eskaintzen duten prozesuak, herritarren parte-hartzea erabakiak hartzeari lotuta egongo dela bermatuko dutenak.

Grupos Autónomos Icono

Herritar-talde autonomoak sustatzea

Proiektu energetikoen diseinuan eta garapenean independentziaz jokatu ahal izango dutela bermatuz.

Redes Energía Icono

Martxan dauden komunitate energetikoen herritar sareak bultzatzea

Sinergiak erraztuko dituztenak, komunitateen inpaktua biderkatuko dituztenak, denbora luzez iraungo dutenak eta erreplikatzea sustatuko dutenak.

Lanzar

Pertsonen bidelagun izan, eredu energetikoan eragile aktibo bilakatzeko prozesuan

Gaur egungo eredua ulertzen lagundu, zer egin dezaketen jakitera eman eta, batez ere, motibatu, eragile eraldatzaileak izan daitezen eta haien erabaki propioak har ditzaten, energia berriztagarri efizienteak ezartzeko ekimenak nahiz energia aurreztekoak bultzatuz, eredu berriztagarri, demokratiko eta iraunkorra sustatuz, bai ingurumenaren, bai gizartearen ikuspegitik.

Logotipo Artelan
Logo Arankoa